Masterproef

Visualiseren van medische beelden op een mobile device

Abstract

Vandaag kunnen medische beelden niet eenvoudig gevisualiseerd worden op een mobiel toestel. Dit kan enkel door het aanspreken van een aangepaste webservice via de browser of via dure en trage fat client apps omdat de beelden bewaard worden op het PACS (Picture Archiving and Communication System) in DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formaat. In dit formaat wordt extra metadata over de patiënt bewaard bij de afbeelding. Hierdoor zijn de traditionele PACS viewers vaak fat clients die men enkel efficient en snel kan uitvoeren vanaf een PC. Nochtans is het intuïtief tonen, navigeren en verwerken van beelden op een mobile device vaak nodig voor een second opinion of expertise van een gespecialiseerde radioloog die niet steeds aanwezig is op de afdeling zelf, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Daarom wordt na onderzoek van de verschillende technologieën een mobiele app ontwikkeld die kan concurreren met de fat client programma’s. In de nieuwe applicatie kunnen beelden of series op verschillende manieren gemanipuleerd worden, er kunnen metingen toegepast worden op de beelden en de beelden kunnen offline beschikbaar gesteld worden. Al de bestanden en persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard. Niet enkel is de applicatie heel gebruiksvriendelijk op een mobiel toestel. Ook de performantie is tot drie keer hoger dan de huidige webapplicatie.

Scriptie

De volledige scriptie kan hier worden gedownload:

Begeleiders

Marleen Denert

Functie: Interne Promotor
Bedrijf/Instelling: Universiteit Gent
Website: www.ugent.be

Jan Dobbenie

Functie: Externe Promotor
Bedrijf/Instelling: Dobco Medical Systems
Website: www.dobcomed.com